Montáž osvětlení míst pro parkování včetně osazení zásuvek na elektromobilitu